O nás

Zapojování lidí s duševním onemocněním a jejich aktivity jsou jedny z důležitých momentů stávající Reformy péče o duševní zdraví. K dosažení svých cílů lidé se zkušeností s duševním onemocněním pořádají v různých koutech naší republiky setkání uživatelů. Hlavním úkolem těchto setkávání je identifikování problémů, které lidi s duševním onemocněním v daném regionu trápí, a definice potřeb, jejichž naplnění je nezbytné pro plnohodnotný život člověka s duševním onemocněním v naší společnosti.

Vznik

V červnu 2018 se několik lidí se zkušeností s duševním onemocněním z Jihomoravského kraje začne neformálně setkávat a povídat si o tom, co je tíží v systému psychiatrické péče a jak by chtěli, aby ta péče jednou vypadala. Postupně sbírají podněty ke změně systémových nedostatků psychiatrické a sociální péče o duševně nemocné. Shromážděné podklady předávají krajským představitelům Reformy péče o duševní zdraví a snaží se tak docílit změn ve prospěch lidí se zkušeností duševním onemocněním.
Tato „skupina lidí“ začne mít čím dál více vizí a plánů, na které potřebuje získat finance, a tak se rozhodne založit spolek – O nás s námi, z. s., který oficiálně vznikl 8. ledna 2020.

Kdo jsme

O nás s námi, z. s. je spolek osob s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji, jehož posláním je svou činností ovlivnit zlepšování kvality života lidí s duševním onemocněním tak, jak by si to právě oni sami nejvíce přáli.

Čím se zabýváme

Reforma psychiatrické péče vyžaduje přímé zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, proto pravidelně pořádáme Setkání nad péčí o duševní zdraví, kde diskutujeme nad systémovými nedostatky a kvalitou péče zdravotních a sociálních služeb. Takto získané informace dále předáváme kompetentním zástupcům v Reformě péče o duševní zdraví a regionálním zastupitelům.
Setkání nad péčí o duševní zdraví nám přinesla tolik podnětů, že jsme uspořádali dva semináře: „O nás s Vámi“ a „Nejste na to sami“. Hlavním cílem bylo prezentovat závěry našich Setkávání odborníkům ze zdravotních a sociálních služeb. Těchto seminářů se zúčastnili i lidé se zkušeností. Účast na seminářích byla z obou skupin hojná. Všichni účastníci se nakonec zapojili do diskuze, která byla velice plodná.
V rámci našich možností dáváme lidem podporu i v oblasti obhajoby jejich práv. Podpoříme je z vlastních zkušeností a zároveň jim můžeme pomoci s nalezením odborníka, který jim může účinně pomoci.
Snažíme se zlepšovat kvalitu života lidí s přímou zkušeností s duševním onemocněním a jejich zapojení do všech oblastí běžného života. Proto pořádáme například svépomocné skupiny, besedy, výlety nebo výstavy tvorby lidí s duševním onemocněním.
V blízké budoucnosti se naše aktivity rozšíří, máme velké plány.

Naše hlavní aktivity:

 • edukační činnost v oblasti duševního zdraví;
 • účast v diskuzích k důležitým oblastem Reformy péče o duševní zdraví a vývoje nových služeb v oblasti péče o duševní zdraví;
 • připomínkování oficiálních materiálů týkajících se psychiatrické péče;
 • aktivní účast na kampaních cílících na snížení společenské stigmatizace lidí s duševním onemocněním;
 • organizování kampaní v oblasti duševního zdraví;
 • tvorba vlastních materiálů za účelem odstraňování společenské stigmatizace a dosahování sociálního začlenění lidí s duševním onemocněním;
 • snižování sebestigmatizace v rámci svépomocné skupiny;
 • obhajoba práv lidí s duševním onemocněním.

Naši členové se aktivně účastní těchto pracovních skupin:

 • Setkávání s lidmi se zdravotním postižením v kanceláři Veřejného ochránce práv;
 • Krajská koordinační skupina pro Reformu péče o duševní zdraví;
 • pracovní skupina uživatelů v projektu Deinstitucionalizace;
 • prezentace na seminářích k Reformě péče o duševní zdraví.

Všechny aktivity vznikají svépomocí a snažíme se na ně získat finance formou dotací a darů.


Ke stažení